میلگرد

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار ، آهن آجدار آرماتور فولادی، مناسب ترین آرماتور برای افزایش مقاومت بتن در سازه های بتنی است. از لحاظ شکل ظاهری در دو نوع ساده و آجدار در بازار وجود دارد. میتوان گفت پر کاربردترین نوع میلگرد، میلگرد آجدار است که وظیفه تحمل و انتقال فشار را برعهده دارد.

 کاربردهای مختلف انواع میلگرد به شرح زیر می باشد:

۱- میلگرد راستا یا سیتکا: برای افزایش مقاومت کششی بتن و افزایش مقاومت فشاری بتن استفاده می شود. 

۲- خاموت: جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش و تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک

۳- سنجاقی: تقویت مقاومت برشی خاموتها و اتصال کامل بین میلگردهای طولی و خاموت

۴- خرک: برای قرار دادن دو شبکه ی متوالی افقی با فاصله ی معین در داخل قالب (در بتن ریزی های کف و فونداسیون)

۵- رکابی: برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دالها (به شکل حرف u) یا بین دو سفره آرماتور (شبکه مش‌بندی)

۶- اوتکا:  تحمل لنگرهای منفی در تکیه گاه های تیر و برای تحمل نیروهای برشی

طبقه‌بندی میلگرد در ایران طبق استاندارد روسیه است و به سه دسته تقسیم می شوند: 

1- A1 به صورت صاف و بدون آج می‌باشدو برای آهنگری، تغییر شکل و عملیات جوشکاری مناسب می‌باشد.

2- A2 به صورت آجدار مارپیچ است  برای عملیات ساختمانی مخصوصا خاموت زنی مناسب می‌باشد.

3- A3 سخت و آجدار جناغی و پیچیده است و بسیار خشک است.

بهترین تولید کنندگان میلگرد در ایران

  1. شرکت ذوب آهن اصفهان، کارخانه فولاد کویر کاشان، مجتمع فولاد خراسان، کارخانه فولاد میانه، فولاد آناهیتا گیلان، مجتمع فولاد روهینا، شرکت فولاد کوثر اهواز، فولاد بافق یزد، فولاد ابرکوه یزد، مجتمع فولاد شاهین بناب
  2.  

معیارهای انتخاب مناسب میلگرد جهت مصارف ساختمانی و صنعتی:

  1. شرایط اقلیمی و منطقه مورد نظر ، کارخانه سازنده ، روش های تولید محصول، نوع سازه، ترکیبات شیمیایی استفاده شده در تولید میلگرد ، ضخامت ، اقتصاد، ممنوعیت جوشکاری
جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد با ما تماس بگیرید.


میلگرد آجدار ذوب آهن

جدول را به سمت راست بکشید

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)تاریخنوسانات
1میلگرد ذوب آهن اصفهان10شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید 11:30 – 1400/02/11 tell
2میلگرد ذوب آهن اصفهان12شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید 11:30 – 1400/02/11 tell
3میلگرد ذوب آهن اصفهان14شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرم13.950 11:30 – 1400/02/11 increase1
4میلگرد ذوب آهن اصفهان16شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرم14.150 11:30 – 1400/02/11 increase
5میلگرد ذوب آهن اصفهان18شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرم14.150 11:30 – 1400/02/11 increase
6میلگرد ذوب آهن اصفهان20شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرم13.600 11:30 – 1400/02/11 increase1
7میلگرد ذوب آهن اصفهان22شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرم13.600 11:30 – 1400/02/11 increase1
8میلگرد ذوب آهن اصفهان25شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرم13.600 11:30 – 1400/02/11 increase1
9میلگرد ذوب آهن اصفهان28شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرم13.600 11:30 – 1400/02/11 increase1
10میلگرد ذوب آهن اصفهان32شاخه 12 متریکارخانهکیلوگرم13.650 11:30 – 1400/02/11


میلگرد راد همدان

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد راد همدان8شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد راد همدان10شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد راد همدان12شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
4میلگرد راد همدان 14شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
5میلگرد راد همدان16شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
6میلگرد راد همدان 18شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
7میلگرد راد همدان20شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
8میلگرد راد همدان 22شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
9میلگرد راد همدان 25شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
10میلگرد راد همدان 28شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell
11میلگرد راد همدان 32شاخه 12 متریراد همدان – همدان کیلوگرمتماس بگیریدtell


میلگرد آجدار فولادمعراج البرز گلستان

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد آجدار12شاخه 12 متریفولاد معراج البرز گلستان – گلستان کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد آجدار14شاخه 12 متریفولاد معراج البرز گلستان – گلستان کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد آجدار16شاخه 12 متریفولاد معراج البرز گلستان – گلستان کیلوگرمتماس بگیریدtell
4میلگرد آجدار18شاخه 12 متریفولاد معراج البرز گلستان – گلستان کیلوگرمتماس بگیریدtell
5میلگرد آجدار20شاخه 12 متریفولاد معراج البرز گلستان – گلستان کیلوگرمتماس بگیریدtell


میلگرد سیرجان حدید جنوب

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد سیرجان8شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد سیرجان10شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد سیرجان12شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
4میلگرد سیرجان14شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
5میلگرد سیرجان16شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
6میلگرد سیرجان18شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
7میلگرد سیرجان20شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
8میلگرد سیرجان22شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
9میلگرد سیرجان25شاخه 12 متریسیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان) کیلوگرمتماس بگیریدtell


میلگرد سیادن ابهر

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد سیادن ابهر8شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد سیادن ابهر10شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد سیادن ابهر12شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
4میلگرد سیادن ابهر14شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
5میلگرد سیادن ابهر16شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
6میلگرد سیادن ابهر18شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
7میلگرد سیادن ابهر20شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
8میلگرد سیادن ابهر 22شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
9میلگرد سیادن ابهر 25شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
10میلگرد سیادن ابهر 28شاخه 12 متریسیادن ابهر – ابهر (زنجان) کیلوگرمتماس بگیریدtell


میلگرد پارس آرمان

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد پارس آرمان8شاخه آجدار A2پارس آرمان – تاکستان (قزوین) کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد پارس آرمان10شاخه آجدار A2پارس آرمان – تاکستان (قزوین) کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد پارس آرمان12شاخه آجدار A2پارس آرمان – تاکستان (قزوین) کیلوگرمتماس بگیریدtell


میلگرد کیان کاشان

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد کیان کاشان 8شاخه آجدار A2کیان کاشان – کاشان کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد کیان کاشان 10شاخه آجدار A2کیان کاشان – کاشان کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد کیان کاشان 12شاخه آجدار A2کیان کاشان – کاشان کیلوگرمتماس بگیریدtell
4میلگرد کیان کاشان 14شاخه آجدار A2کیان کاشان – کاشان کیلوگرمتماس بگیریدtell
5میلگرد کیان کاشان 16شاخه آجدار A2کیان کاشان – کاشان کیلوگرمتماس بگیریدtell


میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد مهیار8شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد مهیار10شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد مهیار12شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
4میلگرد مهیار14شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
5میلگرد مهیار16شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
6میلگرد مهیار18شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
7میلگرد مهیار20شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
8میلگرد مهیار22شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
9میلگرد مهیار25شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell
10میلگرد مهیار32شاخه آجدار 12 متریذوب آهن مهیار اردبیل – اردبیل کیلوگرمتماس بگیریدtell


میلگرد شاهرود

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد شاهرود10شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد شاهرود12شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد شاهرود14شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
4میلگرد شاهرود16شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
5میلگرد شاهرود18شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
6میلگرد شاهرود20شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
7میلگرد شاهرود22شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
8میلگرد شاهرود25شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
9میلگرد شاهرود28شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell
10میلگرد شاهرود32شاخه آجدار 12 متریشاهرود – شاهرود (سمنان) کیلوگرمتماس بگیریدtell


میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیفنام کالاسایزحالتمحل بارگیریواحد فروشقیمت(تومان)نوسانات
1میلگرد نیشابور10شاخه آجدار 12 مترینیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور کیلوگرمتماس بگیریدtell
2میلگرد نیشابور12شاخه آجدار 12 مترینیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور کیلوگرمتماس بگیریدtell
3میلگرد نیشابور14شاخه آجدار 12 مترینیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور کیلوگرمتماس بگیریدtell